Nirwana– czym jest?

medytująca osoba

Nirwana w dosłownym tłumaczeniu oznacza „zgaśnięcie”. Natomiast Buddyści, termin ten tłumaczą jako przerwanie drogi cierpienia, które bierze się z ludzkiej niewiedzy. Jest to powód, dla którego to właśnie medytacja jest coraz chętniej praktykowana. Pozwala na spojrzenie w głąb siebie i na zlikwidowanie błędnego rozumienia rzeczywistości. Zdecydowanie warto zapoznać się z dodatkowymi informacjami, które są związane z tym obszernym pojęciem. Bardzo często to początek pięknej drogi do osiągnięcia stanu spokoju.

Stan Nirwany – co to jest?

Warto zacząć od tego, że dopiero całkowite pozbycie się niewłaściwego (mylnego) odbioru świata pozwala na osiągnięcie zupełniej wolności od nieszczęść i cierpienia, czyli nirwany. Te wcześniej wymienione negatywne elementy, pochodzą natomiast ze złego postrzegania innych ludzi oraz samego siebie. Dodatkowo ludzkie błędy prowadzą do niepotrzebnej przemocy, strachu, a także do nienawiści. To właśnie osiągnięcie nirwany jest pomocne w naprostowaniu i usunięciu błędnej percepcji. Konsekwencją będzie natomiast pozbycie się cierpienia.

Regularna praktyka medytacji pozwala na głębszy wgląd w samego siebie, jak również w sprawy, które nas otaczają. Głębokie kompletowanie pozwala dowiedzieć się, czym jest istnienie oraz nieistnienie. Nirwana otaczająca rzeczywistą naturę pomaga jednocześnie zrozumieć, że nie ma takich rzeczy jak narodziny, śmierć czy byt. Jest natomiast wolność od wszystkich pojęć oraz poglądów, które są źródłem cierpienia i błędnego rozumienia świata.

Podsumowując, pojęcie opisujące nirwanę to uwolnienie się od wszelkich zniewoleń. To stan wielkiej mądrości i głębokiego spokoju.

Miesiąc Nirwany

Luty nazywany jest miesiącem nirwany. Dlaczego? Informacje, które przeczytamy nie tylko w sieci, ale również w dokumentach podają, że narodziny Buddy Siakimuniego przypadają na dzień 8 kwietnia. 8 grudnia Budda zaś doświadczył Wielkiego Oświecenia. Miejsca związane z tym wydarzeniem to Jeleni Park oraz Szczyt Sępa. W tych lokalizacjach wygłosił on jedne z najważniejszych mów Dharmy.

Dzień 15 lutego jest natomiast dniem, w którym Budda wygasł, podczas wchodzenia w nirwanę pod drzewem sala (okolice rzeki Hiranyavati). Wygaśnięcie Buddy oraz pozostałe trzy powyższe zdarzenia czczone są specjalnymi ceremoniami zwrócenia zasług.

Nirwana, stan oświecenia – Buddyzm

Sam Budda opowiadał wiele o nirwanie. Nauczał, że jest to największe szczęście. Przychodzi ono dopiero wtedy, gdy wyeliminujemy źródło bólu i cierpienia. Taka wolność przynosi prawdziwe poznanie i wyzwolenie. W buddyzmie nie istnieje podział na psychologiczne i fizyczne aspekty ludzkiego życia. Każdy z tych elementów wpływa na siebie nawzajem.

Co ciekawe, stan Nirwany będzie rozpoznany przez umysł. Oznacza to, że człowiek może funkcjonować na wyższych poziomach świadomości, a tak właściwie samoświadomości. Można to wytłumaczyć jako osiągnięcie zupełnie innego, zdecydowanie wyższego stanu psychicznego. Opisywany on jest jako doświadczenie polegające na poczuciu jedności z całym bytem. Tak opisana jedność wszystkich elementów dla wyznawców buddyzmu jest po prostu niezakłamaną rzeczywistością.

Pojęcie nirwany dotyka nie tylko strefy duchowej, ale również psychicznej i fizycznej. Osiągnięcie wolności od bólu i cierpienia jest przeżyciem niejednokrotnie mistycznym i naturalnie niespotykanym. Jeżeli chcesz doznać stanu oświecenia, zdecydowanie warto rozpocząć przygodę z medytacją i zagłębić się w tajniki buddyzmu. Kto wie, może to droga idealna dla Ciebie!

Dodaj komentarz